L’INSTITUT DE LES DESIGUALTATS

HA ESTAT AL SENEGAL

22 JULIOL 2021
L’ID S’HA DESPLAÇAT A SENEGAL PER A DUR A TERME LA RECOLLIDA DE TESTIMONIS.

L’INSTITUT DE LES DESIGUALTATS

HA ESTAT AL SENEGAL

22 JULIOL 2021
L’ID S’HA DESPLAÇAT A SENEGAL PER A DUR A TERME LA RECOLLIDA DE TESTIMONIS.

ISLAMOFÒBIA AMB ULLS DE DONES

FEMINITZACIÓ POLÍTIQUES LOCALS (DAKAR)

RETORNS MIGRATORIS

DONES LLIURES D'ISLAMOFÒBIA I RACISMES

VIOLÈNCIA MASCLISTA EN TEMPS DE PANDÈMIA